Český (CZ)
Nadkrokevní izolace se stavebně-technickými přednostmi

Nejlepším zateplením střechy s mnoha technickými přednostmi je tepelná izolace na krokvích. Vysoce účinný tvrzený pěnový polyuretan má součinitel tepelné vodivosti až λD=0,022 W/(mK), což je zhruba o dvě třetiny lepší hodnota, než vykazují běžné tepelně izolační materiály. Tepelná izolace pokrývá střechu v jediné souvislé rovině, takže nedochází ke vzniku nezateplených oblastí. Jelikož se netvoří tepelné mosty, kterými by unikalo teplo, je toto řešení obzvláště energeticky úsporné. Navíc přitom nedochází ke zmenšení obytného prostoru – střecha roste směrem do exteriéru a podstřešní místnosti jsou obyvatelné během provádění všech stavebních prací.


Objekt: Sociální ubytovna, Riedlingen
Druh stavby: Modernizace

Použitý výrobek:
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL N+F, 120 mm
Tepelná izolace pro složité tvary

Se systémem LINITHERM PGV Flex lze optimálně zateplit komplikované tvary jako valené a klenuté pilové střechy, extrémní střešní zakřivení u památkově chráněných budov, vikýře se zaoblenou horní hranou nebo se segmentovým obloukem ap.


Objekt: Dům pro seniory "Seniorenresidenz", Schengen
Druh stavby: Novostavba s valenou střechou

Použitý výrobek:
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PGV Flex, 80+80 mm
Nový dům pro seniory v německém Riedlingenu

Díky velmi nízké tepelné vodivosti [λD=0,022 W/(mK)] tvrzeného pěnového PU lze realizovat minimální podlahové skladby. To je výhodné jak u novostaveb, tak i u modernizací stávajících budov, kde hraje roli každý milimetr.
Ale hlavně: podlahu lze okamžitě zatížit. Odpadá znečištění interiéru a čekání na vyschnutí betonu – na rozdíl od mazaniny prováděné mokrým způsobem.


Objekt: Pečovatelský ústav, Riedlingen
Druh stavby: Novostavba

Použitý výrobek:
Tepelná izolace pod podlahovou mazaninu LINITHERM PAL, 60 mm
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.