Český (CZ)
Tepelná izolace pod krokvemi

Tam, kde nelze provést nadkrokevní tepelnou izolaci, je možno energetickou optimalizaci vyřešit pomocí podkrokevní tepelné izolace. Při použití účinného tepelně-izolačního systému jako Linitherm PAL GK dojde jen k minimálnímu zmenšení obytného prostoru. Mezikrokevní tepelnou izolaci a laťový rošt lze ponechat v konstrukci; tyto praktické tepelně-izolační prvky umožňují snadnou a ekonomickou montáž.


Objekt: Jesle, Augsburg
Druh stavby: Modernizace

Použitý výrobek:
Podkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL GKL 69,5 mm
Rychlá montáž, rychlá sanace

U historických staveb je z důvodů památkové ochrany často požadováno zachování původní fasády. Provedení tepelné izolace z vnější strany proto nepřipadá v úvahu. U mnoha budov je fasáda ještě v dobrém stavu, a proto by bylo neekonomické zateplovat zvenku. V těchto případech nabízí Linzmeier optimální řešení systémem LINITHERM PAL SIL pro tepelnou izolaci obvodových stěn z vnitřní strany. Tento výrobek je vhodný také pro dodatečné zateplení jednotlivých místností nebo částí budovy.


Objekt: Mateřská škola, Zwickau
Druh stavby: Modernizace

Použitý výrobek:
Vnitřní tepelná izolace stěn LINITHERM PAL SIL 66 mm
Optimální zateplení

Jako nadkrokevní izolace mají desky LINITHERM PAL HW nejen tu výhodu, že vytvářejí homogenní tepelně-izolační vrstvu bez tepelných mostů a spolehlivě chrání konstrukce nacházející se pod nimi proti vlhkosti. Slouží zároveň jako rychle realizovatelný souvislý a hospodárný podklad, do jehož krycí vrstvy lze na libovolném místě mechanicky kotvit kovovou střešní krytinu. Díky nízké objemové hmotnosti pěnového PU (33 kg/m³) jsou desky LINITHERM PAL HW lehké, a proto s nimi lze na střeše snadno a rychle manipulovat.


Objekt: Mateřská škola, Laichingen
Druh stavby: Novostavba
Architekt: ott architekten

Použitý výrobek:
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL HW 182 mm
Spolehlivá funkce ploché střechy

Pro extenzivně ozeleněnou plochou střechu mateřské školy v německém Marktoberdorfu zvolil architekt Jochen Schurr asfaltový hydroizolační systém. Bylo tak dosaženo extrémní trvanlivosti a odolnosti střechy proti poškození. Předpokladem pro toto řešení byl tepelně-izolační materiál, který snese vysoké teploty horkého asfaltu.


Objekt: Mateřská škola, Marktoberdorf
Druh stavby: Novostavba
Architekt: müllerschurr.architekten gbr

Použitý výrobek:
Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PGV 240 mm
Vakuové panely LINIT v dánském univerzitním kampusu Kolding

V souladu s vysokými architektonickými standardy budovy bylo v Koldingu použito panelů LINIT GLQAL, u kterých byla skleněná vnější krycí vrstva doplněna vakuovým izolačním jádrem a vnitřní krycí vrstvou z hliníkových plechů o tloušťce 2,00 mm: Pouze díky této vysoce kvalitní vakuové izolaci mohly mít tyto panely stejnou tloušťku jako skleněná fasáda nad nimi.


Objekt: Kampus Kolding, Dánsko
Druh stavby: Novostavba

Použitý výrobek:
LINIT GLQAL s izolačním jádrem Vacupor NT-B2, 40 mm
Spolehlivost. Barevnost. Tepelná izolace.

Požadavky na obvodový plášť budov jsou stále komplexnější. Nutná jsou řešení, která se soustřeďují na hospodárnost, udržitelnost a ekologii. Zároveň musí umožňovat nejrůznější architektonické ztvárnění a splňovat platné normy a předpisy. Vícevrstvé prvky LINIT umožňují individuální provedení fasády s prostorově úsporným a účinným řešením tepelné izolace.


Objekt: Lënster Lycée téchnique Junglinster, Lucembursko
Druh stavby: Novostavba
Architekt: G+P Muller Architectes

Použitý výrobek:
Vícevrstvé panely LINIT se skleněnou krycí vrstvou, barva: bílá
Strana 1 z 2