Český (CZ)
Tepelná izolace pod krokvemi

Tam, kde nelze provést nadkrokevní tepelnou izolaci, je možno energetickou optimalizaci vyřešit pomocí podkrokevní tepelné izolace. Při použití účinného tepelně-izolačního systému jako Linitherm PAL GK dojde jen k minimálnímu zmenšení obytného prostoru. Mezikrokevní tepelnou izolaci a laťový rošt lze ponechat v konstrukci; tyto praktické tepelně-izolační prvky umožňují snadnou a ekonomickou montáž.


Objekt: Jesle, Augsburg
Druh stavby: Modernizace

Použitý výrobek:
Podkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL GKL 69,5 mm
Rychlá montáž, rychlá sanace

U historických staveb je z důvodů památkové ochrany často požadováno zachování původní fasády. Provedení tepelné izolace z vnější strany proto nepřipadá v úvahu. U mnoha budov je fasáda ještě v dobrém stavu, a proto by bylo neekonomické zateplovat zvenku. V těchto případech nabízí Linzmeier optimální řešení systémem LINITHERM PAL SIL pro tepelnou izolaci obvodových stěn z vnitřní strany. Tento výrobek je vhodný také pro dodatečné zateplení jednotlivých místností nebo částí budovy.


Objekt: Mateřská škola, Zwickau
Druh stavby: Modernizace

Použitý výrobek:
Vnitřní tepelná izolace stěn LINITHERM PAL SIL 66 mm
Optimální zateplení

Jako nadkrokevní izolace mají desky LINITHERM PAL HW nejen tu výhodu, že vytvářejí homogenní tepelně-izolační vrstvu bez tepelných mostů a spolehlivě chrání konstrukce nacházející se pod nimi proti vlhkosti. Slouží zároveň jako rychle realizovatelný souvislý a hospodárný podklad, do jehož krycí vrstvy lze na libovolném místě mechanicky kotvit kovovou střešní krytinu. Díky nízké objemové hmotnosti pěnového PU (33 kg/m³) jsou desky LINITHERM PAL HW lehké, a proto s nimi lze na střeše snadno a rychle manipulovat.


Objekt: Mateřská škola, Laichingen
Druh stavby: Novostavba
Architekt: ott architekten

Použitý výrobek:
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL HW 182 mm
Spolehlivá funkce ploché střechy

Pro extenzivně ozeleněnou plochou střechu mateřské školy v německém Marktoberdorfu zvolil architekt Jochen Schurr asfaltový hydroizolační systém. Bylo tak dosaženo extrémní trvanlivosti a odolnosti střechy proti poškození. Předpokladem pro toto řešení byl tepelně-izolační materiál, který snese vysoké teploty horkého asfaltu.


Objekt: Mateřská škola, Marktoberdorf
Druh stavby: Novostavba
Architekt: müllerschurr.architekten gbr

Použitý výrobek:
Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PGV 240 mm
Vakuové panely LINIT v dánském univerzitním kampusu Kolding

V souladu s vysokými architektonickými standardy budovy bylo v Koldingu použito panelů LINIT GLQAL, u kterých byla skleněná vnější krycí vrstva doplněna vakuovým izolačním jádrem a vnitřní krycí vrstvou z hliníkových plechů o tloušťce 2,00 mm: Pouze díky této vysoce kvalitní vakuové izolaci mohly mít tyto panely stejnou tloušťku jako skleněná fasáda nad nimi.


Objekt: Kampus Kolding, Dánsko
Druh stavby: Novostavba

Použitý výrobek:
LINIT GLQAL s izolačním jádrem Vacupor NT-B2, 40 mm
Spolehlivost. Barevnost. Tepelná izolace.

Požadavky na obvodový plášť budov jsou stále komplexnější. Nutná jsou řešení, která se soustřeďují na hospodárnost, udržitelnost a ekologii. Zároveň musí umožňovat nejrůznější architektonické ztvárnění a splňovat platné normy a předpisy. Vícevrstvé prvky LINIT umožňují individuální provedení fasády s prostorově úsporným a účinným řešením tepelné izolace.


Objekt: Lënster Lycée téchnique Junglinster, Lucembursko
Druh stavby: Novostavba
Architekt: G+P Muller Architectes

Použitý výrobek:
Vícevrstvé panely LINIT se skleněnou krycí vrstvou, barva: bílá
Strana 1 z 2
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.