Český (CZ)

LINITHERM PAL – Hospodárná a trvalá tepelná izolace plochých střech, střešních teras a zelených střech

Tento vysoce účinný tepelně-izolační materiál izoluje dostatečně i při tenké skladbě. Nízká hmotnost prvků umožňuje rychlou a ekonomickou pokládku.

V profesionální kvalitě

  • S oboustranně nakašírovanou hliníkovou fólií
  • Malá tloušťka skladby
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Tvarová a rozměrová stálost
  • Odolnost proti působení vlhkosti
  • Nerozkládá se

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PAL

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Tloušťka 20 - 40 mm: po celém obvodu rovné hrany
Tloušťka 50 - 100 mm: po celém obvodu rovné hrany nebo polodrážka
Tloušťka 120 - 240 mm: po celém obvodu polodrážka
Vnější rozměry 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je u prvků s polodrážkou o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mmhodnota U1) W/(m²K)
200,90
300,64
400,50
500,40
600,34
700,30
800,26
1000,21
1200,18
1400,15
1600,13
180*0,12
200*0,11
220*0,10
240*0,09
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení. Cenová přirážka za polodrážku.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.