Český (CZ)

LINITHERM PAL FD – Vysoce účinná tepelná izolace pro lehké ocelové střešní konstrukce

Maximální izolační účinek při minimální hmotnosti a tloušťce desek.

V profesionální kvalitě

  • Pro novostavby i sanace
  • Splňuje požadavky na požární bezpečnost lehkých průmyslových střech dle normy DIN 18234 část 1
  • S oboustranně nakašírovanou hliníkovou fólií
  • Malá tloušťka skladby
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká pevnost v tlaku, nedeformuje se
  • Tvarová a rozměrová stálost

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PAL FD

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu na polodrážku
Upozornění Parotěsnou zábranu dodává stavba
Vnější rozměry 2440 × 1200 mm (= výpočtový rozměr)
(krycí rozměr je u prvků s polodrážkou o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 80 100 120 140 160 180* 200*
hodnota U1) W/(m²K) 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11
Další tloušťky na vyžádání.
* LZ Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.