Český (CZ)

LINITHERM PAL spád – Do 9,60 m v jediné spádové vrstvě

Počáteční a koncové rozměry desek si vzájemně odpovídají. K dispozici je 8 různých tlouštěk desek, jejichž pomocí lze vytvořit souvislou vyspádovanou plochu délky až 9,60 m. U odvodňovaných ploch větších rozměrů se pokládka provádí ve dvou nebo i více vrstvách.

V profesionální kvalitě

 • Rychlá pokládka bez nutnosti číslování
 • S oboustranně nakašírovanou hliníkovou fólií
 • Malá tloušťka skladby
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká pevnost v tlaku, nedeformuje se
 • Tvarová a rozměrová stálost
 • Odolnost proti působení vlhkosti
 • Nerozkládá se

Pro úsporu energie

 • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
 • λD=0,022 W/(mK)
 • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PAL Gefälle (spád)

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
Spád 2 %
Krycí rozměr 1200 × 1200 mm
tloušťky mm30/5555/8080/105105/130130/155155/180180/205205/230

Spádové nárožní a úžlabní desky LINITHERM PAL Gefälle

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
Spád 2 %
tloušťky mm30/5555/8080/105105/130130/155155/180180/205205/230
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.