Český (CZ)

LINITHERM PGV – Tepelná izolace silně namáhaných plochých střech, střešních teras a zelených střech

LINITHERM PGV je schopen odolávat i velkému kolísání teplot od -30 °C v zimě do +90 °C v létě. Krátkodobě snese dokonce teplotu až +250 °C. Natavení hydroizolačních pásů je tedy bez problémů možné. Desky pro ploché střechy LINITHERM jsou lehké a snadno se s nimi pracuje.

V profesionální kvalitě

  • Malá tloušťka skladby
  • Lehké a praktické prvky
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Tvarová a rozměrová stálost
  • Odolnost proti působení vlhkosti
  • Nerozkládá se

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,025/0,026/0,028 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PGV

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Spoje hran Tloušťka 20 - 40 mm: po celém obvodu rovné hrany
Tloušťka 50 - 100 mm: po celém obvodu rovné hrany nebo polodrážka
Tloušťka 120 - 200 mm: po celém obvodu polodrážka
Vnější rozměry 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je u prvků s polodrážkou o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,025/0,026/0,028 W/(mK)
tloušťka mm λD W/(mK)hodnota U1) W/(m²K)
200,0281,17
300,0280,83
400,0280,64
500,0280,52
600,0280,44
800,0260,31
1000,0260,25
1200,0250,20
1400,0250,17
1600,0250,15
180*0,0250,14
200*0,0250,12
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení. Cenová přirážka za polodrážku.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.