Český (CZ)

LINITHERM PGV Gefälle – Spádová tepelná izolace pro ploché střechy

Díky sešikmení izolačních desek vzniká již při jejich pokládce mírné vyspádování. Srážková voda i kondenzát se tak bezpečně odvedou směrem k nejníže položenému bodu střechy.

V profesionální kvalitě

  • S oboustranně nakašírovanou vrstvou minerální plsti
  • Malá tloušťka skladby
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká pevnost v tlaku, nedeformuje se
  • Tvarová a rozměrová stálost
  • Odolnost proti působení vlhkosti
  • Nerozkládá se

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,026/0,028 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PGV Gefälle (spád)

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, tl. 5/30 mm bez potažení, ostatní tloušťky – po obou stranách vrstva z minerální plsti
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
Spád 2 %
Krycí rozměr 1200 × 1200 mm
tloušťky mmλD W/(mK)
dle ČSN EN 13165
5/300,028
30/550,028
55/800,028
80/1050,026
105/1300,026

Spádové nárožní a úžlabní desky LINITHERM PGV Gefälle

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, další tloušťky – na obou stranách minerální plsť
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
Spád 2 %
tloušťky mmλD W/(mK)
dle ČSN EN 13165
30/550,028
55/800,028
80/1050,026
105/1300,026
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.