Český (CZ)

LINITHERM PQP – Vynikající tepelná izolace extrémně malé tloušťky: LINITHERM PQP s vakuovým jádrem pro ploché střechy, balkóny a střešní terasy

Pokud je ve střešní skladbě k dispozici jen málo místa pro tepelnou izolaci, je systém LINITHERM PQP ideálním řešením. Má extrémně malou tloušťku a přitom vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Místnosti pod ním mají optimální tepelnou ochranu.

V profesionální kvalitě

  • Vakuové jádro s krycí vrstvou z desek LINITHERM PGV z obou stran
  • Malá tloušťka skladby
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Tvarová a rozměrová stálost
  • Odolnost proti působení vlhkosti
  • Ideální řešení pro ploché střechy, terasy a balkóny

Pro úsporu energie

  • Je kombinací dvou vysoce účinných tepelně-izolačních látek: vakua a tvrzeného pěnového PU
  • λD=0,027 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace ploché střechy LINITHERM PQP

Izolační jádro Vakuová tepelně-izolační vrstva tl. 20 mm, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1
Krycí vrstvy Z obou stran tvrzený pěnový PU tl. 10 mm dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany olepené textilní páskou
λD dle ČSN EN 13165 0,028 W/(mK)
λD vakua 0,0066 W/(mK)
Celková mm
tloušťka
Celková mm
Vakuová
Rozměry
mm
Hodnota U1)
W/(m²K)
40201200 × 6000,27
40201200 × 3000,27
4020600 × 3000,27
4020600 × 1500,27
60401200 × 6000,15
60401200 × 3000,15
6040600 × 3000,15
6040600 × 1500,15
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Certifikace »pure life« se vztahuje na izolační desku z PU
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.