Český (CZ)

LINITHERM PHW

LINITHERM PHW – Tepelná izolace pro pochůzné půdy – malá investice s velkým užitkem

Systém LINITHERM PHW zabraňuje v zimě tepelným ztrátám a v létě chrání obytné místnosti proti vedru. Integrovaná povrchová vrstva z aglomerovaného dřeva je pochůzná a lze ji zatížit.

V profesionální kvalitě

  • Minimální tloušťka – maximální využití prostoru
  • S nalepenou deskou z aglomerovaného dřeva
  • Pochůzná a zatížitelná
  • Při provádění je nutno zamezit vzniku tepelných mostů

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • Ochrana proti horku v letním období
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace půdních prostor LINITHERM PHW

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Deska OSB tl. 10 mm
Spoje hran Tvrzený pěnový PU má po celém obvodu podélné drážkování, deska OSB po celém obvodu na pero a drážku
Vnější rozměry 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je o 1 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
Celková tloušťka mm 70 90 110 130 150 170
hodnota U1) W/(m²K) 0,34 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení.

1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Certifikace »pure life« se vztahuje na izolační desku z PU
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.