Český (CZ)

LINITHERM PAL S – Ideální zateplovací systém pro stropy zemědělských, sportovních, skladovacích a výrobních hal

Nakašírovaná hliníková fólie ze strany interiéru má hrubozrnnou strukturu a je opatřena bílým povlakem. Vnitřní prostory proto působí příjemně a světle. Povrch desek je omyvatelný.

V profesionální kvalitě

  • Velkoplošná a souvislá tepelná izolace
  • S reflexním povlakem
  • Dostatečná pevnost v tlaku a tvarová stálost
  • S integrovanou parotěsnou zábranou

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace stropu LINITHERM PAL S

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Pohledová strana = hliníková fólie, bílá
Spoje hran Po celém obvodu drážka pro spárovou lištu profilu H
Krycí rozměr 2440 × 1200 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 40 60 80 100
hodnota U1) W/(m²K) 0,51 0,35 0,27 0,21
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Certifikace »pure life« se vztahuje na izolační desku z PU
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.