Český (CZ)

LINITHERM PAL SIL – Prostorově úsporná tepelná izolace, jež eliminuje riziko plísní

Pokud budovu nelze zateplit z vnější strany, nabízí systém LINITHERM PAL SIL promyšlené kompletní řešení. Tato vysoce účinná ochrana před chladem, horkem, vlhkostí a plísněmi nachází uplatnění především v následujících případech: památkově chráněné a neporušené fasády, fasády, u kterých je vnější zateplení z konstrukčních nebo optických důvodů problematické, nepravidelně vytápěné prostory, sklepy upravované k obytným účelům ap.

V profesionální kvalitě

  • Spolehlivá ochrana proti plísním
  • S nalepenou deskou z aglomerovaného dřeva
  • Povrch lze omítat, natírat a tapetovat
  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • Minimální tloušťka skladby
  • Kompletní systém

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL SIL

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Silikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně
Spoje hran Drážka po celém obvodu pro zasunutí pera (je součástí dodávky), silikátová deska se zkosenými hranami / s vybráním pro překrytí styčných spar
Krycí rozměr 2500 × 600 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 36 46 66
hodnota U1) W/(m²K) 0,64 0,50 0,34

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL SIL – deska pro přiřezání

Izolační jádro: tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva: silikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně
Spoje hran: rovné hrany
Krycí rozměr: 2500 × 1200 mm (= výpočtový rozměr), deska pro ostění bez speciální úpravy hran
λD dle ČSN EN 13165: 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 26
hodnota U1 W/(m²K) 0,91

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL SIL L pro obkládané stěny nebo strop pod plochou střechou

Izolační jádro: tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Systém: s integrovaným laťováním pro mechanické připevnění
Krycí vrstva: silikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně, přisponkovaná k integrovanému laťování
Spoje hran: drážka po celém obvodu pro zasunutí pera (je součástí dodávky), silikátová deska se zkosenými hranami / s vybráním pro překrytí styčných spar
Krycí rozměr: 2500 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165: 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 46 66
hodnota U1) W/(m²K) 0,55 0,37

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL SIL – klín pro vyvedení izolace

Izolační jádro: tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1
Systém: s integrovaným laťováním pro mechanické připevnění
Krycí vrstva: silikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně, přisponkovaná k integrovanému laťování
Spoje hran: po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
Krycí rozměr: 2500 × 600 mm
λD dle ČSN EN 13165: 0,028 W/(mK)
celková tloušťka mm tloušťka mm PU tloušťka mm silikátová deska
66/6 60/0 6

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL SIL – klín pro ostění

Izolační jádro: tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1
Krycí vrstva: silikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně
Spoje hran: po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
Krycí rozměr: 2500 × 300 mm
λD dle ČSN EN 13165: 0,028 W/(mK)
celková tloušťka mm tloušťka mm PU tloušťka mm silikátová deska
26/14 20/8 6
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,13 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.