Český (CZ)

LINITHERM PAL W – Tenká tepelná izolace pro sendvičové zdivo a odvětrané fasádní konstrukce

LINITHERM PAL W je nesnadno hořlavý, a proto je optimálním řešením pro tepelnou izolaci obvodových stěn. Díky výborným tepelně-izolačním parametrům tvrzeného pěnového PU lze realizovat štíhlé stěnové skladby.

V profesionální kvalitě

  • Nesnadno hořlavý
  • Reakce na oheň C-s2, d0 dle ČSN EN 13501-1
  • Nízká hmotnost
  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • Tvarová stálost a dostatečná pevnost v tlaku
  • Pro tepelně-izolační mezivrstvu v sendvičovém zdivu
  • Pro tepelnou izolaci u odvětraných fasád

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Stěnová tepelná izolace LINITHERM PAL W

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň C-s2,d0 dle ČSN EN 13501-1 (odpovídá německému normovému označení "těžce hořlavý"), na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu natupo nebo na polodrážku
Krycí rozměr 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je u prvků s polodrážkou o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 80 100 120 140 160
hodnota U1) W/(m²K) 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení. Cenová přirážka za polodrážku.

Požární pásy LINITHERM

Montážní úhelníky: profil V2A tloušťka 1 mm; s podélnými otvory 6 mm pro montáž
Reaktivní větrací profil: hliníková větrací mřížka s reaktivním povlakem
délka mm výška mm hloubka mm
1500 110 80
Jiná provedení na vyžádání.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,13 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.