Český (CZ)

LINITHERM PAL 2UM – Nadkrokevní izolační systém se zvýšenou ochranou proti hluku pro větší pohodu bydlení pod střechou

LINITHERM PAL 2UM Vám v jediném pracovním kroku zajistí dvě funkce: vynikající tepelnou izolaci tvrzeným pěnovým PU a vysoce účinnou zvukovou izolaci minerálními vlákny. Vznikne tak klidné a příjemné bydlení s menšími náklady na vytápění a ekologickým přínosem.

V profesionální kvalitě

  • Těsnost proti stékající vodě od sklonu střechy 20°
  • Vzduchová neprůzvučnost Rw = 44 dB
  • Klade se na krokve nebo bednění
  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • S hydroizolační fólií
  • Vhodná jako provizorní krytina

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL 2UM

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Na horní straně potažena difúzně otevřenou neklouzavou fólií odolnou proti protržení, přesah cca 8 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě, na spodní straně nalepena deska tlumící hluk tl. 40 mm pro zlepšení zvukově-izolačních schopností
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku
Upozornění Pro zlepšení zvukové izolace se doporučuje sešroubování kontralatí pomocí dvojzávitových šroubů utažených proti sobě (viz zkušební zprávy).
Krycí rozměr 2420 × 1180 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
λD zvukové izolace 0,039 W/(mK)
tloušťka mm 120 140 160 180 200
hodnota U2) W/(m²K) 0,21 0,17 0,15 0,13 0,12
Další tloušťky na vyžádání.
1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Certifikace »pure life« se vztahuje na izolační desku z PU
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.