Český (CZ)

LINITHERM PAL 2U – Osvědčená tepelná izolace pro tenké střešní skladby

Praktické spoje hran desek na pero a drážku a mřížkový potisk usnadňují pokládku. Díky odolné hydroizolační fólii se samolepicími přesahy je tento systém použitelný i jako provizorní hydroizolace.

V profesionální kvalitě

  • Těsnost proti stékající vodě od sklonu střechy 20°
  • S difúzně otevřenou neklouzavou fólií odolnou proti protržení
  • Klade se na krokve nebo bednění
  • Vhodná jako provizorní krytina
  • S integrovanou parotěsnou zábranou

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

LINITHERM PAL 2U
Střešní skladba směrem z interiéru do exteriéru:
krokve, dřevěné bednění, vzduchotěsná fólie, LINITHERM PAL 2U, kontralatě, střešní latě, střešní krytina
LINITHERM PAL 2U
Střešní skladba směrem z interiéru do exteriéru:
dřevěné bednění, krokve, vzduchotěsná fólie, LINITHERM PAL 2U, kontralatě, střešní latě, střešní krytina

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL 2U

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Na horní straně potažena difúzně otevřenou neklouzavou fólií odolnou proti protržení, přesah cca 8 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku
Krycí rozměr 2420 × 1180 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 80 100 120 140 160 180* 200* 240*
hodnota U2) W/(m²K) 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.