Český (CZ)

LINITHERM PAL 2U Plus

LINITHERM PAL 2U Plus – Optimální tepelná izolace s kvalitní difuzně otevřenou fólií Premium, pokud není dodržen bezpečný sklon střechy

Spoje na pero a drážku, které do sebe přesně zapadají, jsou zárukou souvislé izolace bez tepelných mostů a umožňují rychlé a spolehlivé zateplení také u velkých střešních ploch. Snadno, rychle a úsporně lze vytvořit doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV) těsnou proti volně stékající vodě resp. vodotěsnou DHV (nutnost přídavných opatření). Difuzně otevřená a odolná hydroizolační fólie Premium potažená termoplastickým polyuretanem slouží jako druhá vrstva odvádějící vodu.

V profesionální kvalitě

  • Těsnost proti stékající vodě od sklonu střechy 12°
  • S kvalitní difúzně otevřenou fólií Premium
  • Klade se na krokve nebo bednění
  • Vhodná jako provizorní krytina
  • Možnost vytvoření DHV s těsností proti volně stékající vodě resp. vodotěsné DHV (nutnost přídavných opatření)
  • S integrovanou parotěsnou zábranou

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL 2U Plus

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Na horní straně opatřena kvalitní difúzně otevřenou fólií Premium odolnou proti protržení a potaženou termoplastickým PU, přesah cca 10 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku
Krycí rozměr 2420 × 1180 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 80* 100 120 140 160 180* 200* 240*
hodnota U2) W/(m²K) 0,26 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.

1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.