Český (CZ)

LINITHERM PAL N+F – Tepelná izolace na krokvích pro úspornou a snadnou pokládku bez zbytečného prořezu i u střech komplikovaných tvarů. Desky lze obracet.

Desky LINITHERM PAL N+F mají speciálně upravené hrany pro spojení na pero a drážku. Odřezané části, které vzniknou při pokládce jedné strany úžlabí, se jednoduše obrátí a použijí na protilehlé straně. To šetří materiál i čas.

V profesionální kvalitě

  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • S matným povrchem
  • S mřížkovým potiskem pro rychlou pokládku
  • Tepelná izolace a doplňková hydroizolační vrstva (DHV)
  • V kombinaci s hřebíkovým těsněním LINITHERM vhodná jako provizorní krytina
  • Velkoplošná a souvislá tepelná izolace

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL N+F

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku, na podélných stranách navíc zasunutí mezi vodicí lišty s přesahem 6 cm
Upozornění Spárovací pás 1060 × 40 mm pro utěsnění spojů na užší straně desek je součástí dodávky
Krycí rozměr 2420 × 1000 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 80* 100 120 140 160 180* 200* 240*
hodnota U2) W/(m²K) 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.

1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.