Český (CZ)

LINITHERM PAL SIL T – Nadkrokevní izolační systém s vnitřním povrchem, který lze omítat, natírat a tapetovat

LINITHERM PAL SIL T v kombinaci s dalšími nadkrokevním izolačními systémy LINITHERM v sobě spojuje několik funkcí: optimální tepelná izolace, integrovaná silikátová deska pro individuální vnitřní povrchové úpravy a další. Je ideálním řešením zateplení u památkově chráněných budov.

V profesionální kvalitě

  • Možnost kombinace s jinými tepelně-izolačními systémy
  • Díky nalepeným silikátovým deskám lze vnitřní plochy omítat, natírat nebo tapetovat – ideální řešení u přiznaných krokví
  • Odolnost proti nárazům (např. míče)
  • Klade se přímo na krokve
  • S neklouzavou hydroizolační fólií odolnou proti protržení
  • Vhodná jako provizorní krytina
  • S integrovanou parotěsnou zábranou

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL SIL T

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Na horní straně potažena neklouzavou fólií odolnou proti protržení, přesah cca 8 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě, silikátová deska tl. 6 mm nalepená na interiérové straně (nehořlavá, odolná proti vlhkosti, lze ji natírat a tapetovat)
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku, silikátová deska se zkosenými hranami / s vybráním pro překrytí styčných spar
Krycí rozměr 2480 × 1180 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
celková tloušťka mm tloušťka mm PU tloušťka mm silikátová deska hodnota U1) [W/(m²K)]
66 60 6 0,37
1) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.