Český (CZ)

LINITHERM PGV T – Difuzně otevřený nadkrokevní izolační systém ke zlepšení tepelně-izolačních schopností u skladby s oboustrannou parozábranou a mezikrokevní izolací

LINITHERM PGV T eliminuje slabé stránky tepelné izolace zabudované pouze mezi krokvemi. Střešní konstrukce si zachová malou tloušťku a nachází se v suché zateplené oblasti. Snadné provádění také u stávajících budov: Místnosti pod střechou zůstanou během stavebních prací čisté a nemusí se vyklízet.

V profesionální kvalitě

  • Těsnost proti stékající vodě od sklonu střechy 20°
  • Z obou stran potažena difúzně otevřenou vrstvou z minerální plsti
  • Klade se na krokve nebo bednění
  • S hydroizolační fólií odolnou proti protržení
  • Vhodná jako provizorní krytina

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,025/0,026/0,028 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PGV T

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Krycí vrstva Na horní straně potažena difúzně otevřenou neklouzavou fólií odolnou proti protržení, přesah cca 8 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku
Upozornění Parotěsnou zábranu dodává stavba
Krycí rozměr 2420 × 1180 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,025/0,026/0,028 W/(mK)
tloušťka mm λD W/(mK)hodnota U2) W/(m²K)
500,0280,48
600,0280,41
800,0260,30
1000,0260,25
1200,0250,20
1400,0250,17
1600,0250,15
180*0,0250,14
200*0,0250,12
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.