Český (CZ)

LINITHERM PAL GK – Přídavné zateplení pod krokvemi nebo hambalky pro zlepšení funkce stávající mezikrokevní izolace

Pokud je střešní krytina ještě v dobrém stavu a neporušená, lze střechu optimálně zateplit z vnitřní strany. LINITHERM PAL GK se jednoduše namontuje pod krokve resp. hambalky nebo na stávající podhledy. Funkční mezikrokevní izolace se ponechá v konstrukci. Povrch se zatmelí, natře nebo vytapetuje – a hotovo. Teplý povrch stěn zabraňuje vzniku stavebních poruch, jež jsou jinak v podkroví běžné.

V profesionální kvalitě

  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • S nalepenou sádrokartonovou deskou
  • LINITHERM PAL GKL s integrovaným laťováním k vyrovnání rozdílných výšek krokví
  • Těsná a rovná zateplená plocha
  • Povrch lze omítat, natírat a tapetovat

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Podkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL GK

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Sádrokartonová deska tl. 9,5 mm na interiérové straně
Spoje hran Drážka po celém obvodu pro zasunutí pera (je součástí dodávky)
Vnější rozměry 2500 × 600 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 39,5 49,5 69,5 89,5 109,5
hodnota U1) W/(m²K) 0,65 0,50 0,34 0,26 0,21
Další tloušťky na vyžádání.


Podkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL GKL

jako LINITHERM GK – ale s s integrovaným laťováním k vyrovnání rozdílných výšek krokví
Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Sádrokartonová deska tl. 9,5 mm na interiérové straně
Systém S integrovaným laťováním k vyrovnání rozdílných výšek krokví (bez přídavného laťového roštu) při montáži s rektifikačními šrouby
Spoje hran Drážka po celém obvodu pro zasunutí pera (je součástí dodávky)
Vnější rozměry 2500 × 600 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 49,5 69,5
hodnota U1) W/(m²K) 0,55 0,37

1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.