Český (CZ)
LINITHERM PGV

LINITHERM PGV – Difúzně otevřená tepelná izolace pod mazaninu

V profesionální kvalitě

  • Odolná vůči tlaku pro tepelnou izolaci pod mazaninu
  • Maximální izolační účinek umožňující tenké skladby
  • Zabraňuje pronikání chladu do obytných místností přes stropy a podlahy

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,026/0,028 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Podlahová tepelná izolace LINITHERM PGV

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Spoje hran Tloušťka 20 - 40 mm: po celém obvodu rovné hrany
Tloušťka 50 - 100 mm: po celém obvodu rovné hrany nebo polodrážka
Krycí rozměr 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je u prvků s polodrážkou o 2 cm kratší)
λD dle ČSN EN 13165 0,026 / 0,028 W/(mK)
tloušťka mm λD W/(mK)
dle ČSN EN 13165
hodnota U1) W/(m²K)
200,0280,95
300,0280,71
400,0280,57
500,0280,47
600,0280,40
700,0260,31
1000,0260,26
Další tloušťky na vyžádání.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,17 [m²K/W] a Rse = 0,17 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.