Český (CZ)

LINITHERM PAL KD – Tepelná izolace, která udržuje Vaše nohy v teple

Účinek tepelné izolace stropu suterénu LINITHERM PAL KD začnete vnímat okamžitě: jako větší pohodu bydlení díky rovnoměrnějšímu rozdělení tepla. Studená podlaha v přízemí se stane minulostí. Příjemný vedlejší účinek: Zateplení stropu ve sklepě Vám ušetří náklady na vytápění. K dispozici jsou různé povrchy pro různé využití sklepních prostor.

V profesionální kvalitě

  • Minimální tloušťka skladby, minimální zmenšení světlé výšky
  • Odděluje od sebe vytápěné a nevytápěné místnosti
  • Kompletní řešení pro všechny stropy v suterénu
  • S integrovanou parotěsnou zábranou
  • Tvarová stálost a dostatečná pevnost v tlaku

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace stropu suterénu LINITHERM PAL KD

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie "natur"
Spoje hran Po celém obvodu rovné hrany
Krycí rozměr 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 40 60 80 100 120
hodnota U1) W/(m²K) 0,46 0,33 0,25 0,21 0,17
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení.

Tepelná izolace stropu suterénu LINITHERM PAL KD weiß (bílá)

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva Pohledová strana = hliníková fólie, s bílým povlakem
Spoje hran Po celém obvodu drážka pro spárovou lištu profilu H
Krycí rozměr 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr)
λD dle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 40 60 80 100
hodnota U1) W/(m²K) 0,46 0,33 0,25 0,21
Další tloušťky na vyžádání; dodávají se pouze celá balení.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,17 [m²K/W] a Rse = 0,17 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Certifikace »pure life« se vztahuje na izolační desku z PU
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.