Český (CZ)

LINITHERM PAL KD BioZell –Izolace  stropu suterénu s organickou jemnou omítkou

LINITHERM PAL KD BioZell® je opatřen ekologickým povrchovým nátěrem na minerální bázi, což ve spojení s izolačním jádrem PU přispívá ke zdravějšímu životu.

V profesionální kvalitě

  • Vrchní vrstva z minerální jemné omítky
  • Žádná živná půda pro spory, houby, řasy nebo plísně
  • Bez potřeby broušení nebo barvení

Pro úsporu energie

  • Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
  • λD=0,022 W/(mK)
  • Pozitivní z hlediska stavební biologie

Tepelná izolace stropu suterénu LINITHERM PAL KD BioZell®

Izolační jádro Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň C-s2,d0 dle ČSN EN 13501-1 (odpovídá německému normovému označení »těžce hořlavý«), na obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Po celém obvodu na pero a drážku
Krycí rozměr 1200 × 600 mm (= výpočtový rozměr) (krycí rozměr je o 2 cm kratší)
λDdle ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
tloušťka mm 60 80 100
hodnota U1) W/(m²K) 0,33 0,25 0,21
Dodávají se pouze celá balení.
1) Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,17 [m²K/W] a Rse = 0,17 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.