Český (CZ)

LINIREC Konstruktionsbauplatte

Konstrukční stavební deska

Vynikající produktové vlastnosti v kombinaci s tepelně-izolační funkcí činí z těchto desek prvky s univerzálním použitím – a s přesvědčivými výhodami oproti dřevotřískovým a dřevovláknitým deskám.

Ekologické řešení

  • Stavební desky z recyklovaného tvrzeného pěnového PU
  • Spolehlivé a extrémně trvanlivé řešení detailů u šikmých i plochých střech
  • Tvrdost a vysoká mechanická odolnost
  • Odolnost proti působení minerálních olejů, acetonu, methylenchloridu, jakož i zředěných zásad a kyselin

Použití

  • Díky svým dobrým tepelně-izolačním vlastnostem jako materiál pro termické přerušení u budov splňujících požadavky tepelných norem a u pasivních domů
  • Termické přerušení u fasádních konstrukcí
  • Napojení konstrukcí u kontaktního zateplovacího systému
  • Řešení detailů u šikmých i plochých střech
  • Obklady soklu u dřevěných fasád
  • Při použití jako materiál pro výplně dveří a fasády lze stavební desky LINIREC opatřit individuálními krycími vrstvami.

Konstrukční stavební deska LINIREC

Izolační jádro: z recyklovaného tvrzeného pěnového PU, třída E dle ČSN EN 13501-1, objemové hmotnost cca 550 kg/m³, ČSN EN 1602, vhodná pro teplotní rozmezí od -50 °C do +100 °C
λD dle ČSN EN 13165: 0,087 W/(mK)
λB dle DIN 4108-4: 0,096 W/(mK)
Pevnost v tlaku: ≥ 7,1 MPa, ČSN EN 826 (proměnlivá hodnota, v závislosti na použité zrnitosti, podílu pojivové směsi a jejím složení)
Tloušťkové bobtnání: 0,8 % (24 hodin při 20 °C dle ČSN EN 68763, v závislosti na poměru/objemu, převážně vratné, bez poškození desky)
Hrany: po celém obvodu rovné hrany pro spoje natupo
Formát: 1220 x 2440 mm
Dodávané tloušťky mm
  12 15 17 20 22 25 27 30 40 50 60
Další tloušťky na vyžádání