Český (CZ)

Ochrana osobních dat

Ochranu vašich osobních dat považujeme za velmi důležitou a přísně se držíme zákona o ochraně osobních dat. Osobní data na této webové stránce uvádíme jen v nezbytném rozsahu. V žádném případě nepředáváme data třetím stranám; výjimku tvoří případy, kdy by to vyžadoval zákon nebo soudní nařízení.
Následující oddíl vám objasní, jak zaručujeme tuto ochranu, jaký druh dat shromažďujeme a za jakým účelem.

Zpracování dat na této webové stránce

Tuto webovou stránku můžete navštívit, abyste si přečetli informace o našem podniku a výrobcích, aniž byste nám sdělovali svou totožnost či jiné osobní informace.

Chceme neustále optimalizovat kvalitu našich služeb a naší webové nabídky, avšak za tímto účelem měříme a analyzujeme nikoli osobní data, ale agregovaná uživatelská data a statistické informace o návštěvnících stránek. Ke zjišťovaným datům patří aktivita prohlížeče webových uživatelů při otevření webové stránky, pohyb po webových stránkách a jejich součástech, údaje o použitém hostiteli a také čas, kdy byly webové stránky spuštěny.

Pokud budete chtít přistupovat ke chráněnému obsahu našich webových stránek, požádáme vás o takové informace jako např. vaše jméno, firma, pozice ve firmě, telefonní číslo, e-mailová sdresa, URL a adresa. Pak vám budeme moci sdělit vaše osobní přístupová data (login), abyste mohli využívat další služby a obsah. K takovým uživatelským informacím bude případně přiřazena vaše individuální návštěvnická aktivita, a to nezávisle na tom, zda jste v daný okamžik přihlášeni.

Jestliže na naší webové stránce uvedete své osobní údaje, prohlašujete tím, že vás podle okolností můžeme kontaktovat, abychom mohli přesněji odhadnout váš zájem o náš podnik a naše výrobky a abychom vám případně zaslali marketingové informace. Kromě toho můžeme tyto údaje použít k vylepšení webové stránky a nabízených služeb. Osobní data ukládáme a zpracováváme výhradně v Německu. Váš souhlas s ukládáním dat můžete kdykoli písemně zrušit.

Soubory cookie

Na našich internetových stránkách se používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Soubory cookie nám pomáhají, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější a spolehlivější. Kromě jiného umožňují při následující návštěvě obnovit nastavení, která jste si dříve zvolili na naší webové stránce.
Soubory cookie nijak váš počítač nepoškozují a nemohou obsahovat viry. Používání souborů cookie můžete zakázat v příslušném nastavení svého prohlížeče. V takovém případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.
Další informace o souborech cookie naleznete například na adrese www.allaboutcookies.org.

Nástroj Google Analytics

Na našich stránkách využíváme nástroj Google Analytics, což je služba k analyzování webových stránek poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá tzv. soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analyzovat, jak webovou stránku používáte. Informace získané díky souborům cookie a týkající se toho, jak tuto webovou stránku používáte (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Společnost Google tyto informace použije k tomu, aby vyhodnocovala, jak webovou stránku používáte, aby pro provozovatele webových stránek sestavovala zprávy o webových aktivitách a aby prováděla další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google tyto informace případně předává třetím stranám, pokud to zákon předepisuje nebo pokud takové třetí strany tato data zpracovávají v rámci pověření od společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s jiným daty od společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat v příslušném nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Tím, že tuto webovou stránku používáte, vyjadřujete souhlas s tím, aby data zjištěná o vás zpracovávala společnost Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Newsletter

Pokud chcete z webových stránek dostávat oběžník (newsletter), sdělte nám prosím svou e-mailovou adresu a také informace, kterými si ověříme, že jste majitelem uváděné e-mailové adresy nebo že její majitel souhlasí se zasíláním oběžníku.
Váš souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a s jejím používáním k zasílání oběžníků můžete kdykoli zrušit.

E-mailové zprávy

Data zaznamenáme a uložíme také tehdy, když nám zašlete e-mailovou zprávu nebo vyplníte a odešlete formulář.

Facebook

Zásady ochrany osobních údajů pro využívání zásuvných modulů (pluginů) sociální sítě Facebook (tlačítko "like")
Na našich stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Lze je rozpoznat podle loga Facebook nebo podle tlačítka "like" ("To se mi líbí", Find us) na našich stránkách. Přehled zásuvných modulů sociální sítě Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, vytvoří zásuvný modul přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Společnost Facebook tak obdrží informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud po přihlášení k účtu Facebook kliknete na tlačítko "like", můžete propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Facebooku. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelského účtu. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů a o jejich využití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Facebook.

Právo na informace

Máte kdykoli právo na informace o tom, jaká data máme o vás uložena, a také právo na upřesnění, odmítnutí nebo vymazání těchto dat.

Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.