Český (CZ)

Linzmeier

Zemědělské stavby – tepelná izolace střechy

Nadkrokevní nebo podkrokevní tepelná izolace
Souvislá tepelná izolace střechy je velmi účinná. Tepelně-izolační systémy LINITHERM zabezpečují konstantní vnitřní klima a chrání střešní konstrukci před poškozením způsobeným kondenzací vodní páry.

Střešní tepelná izolace Linzmeier
Lehká průmyslová střecha
Střešní tepelná izolace Linzmeier
Tepelná izolace ploché střechy na betonovém podkladě / dřevěném bednění s asfaltovými pásy, štěrkem, ozeleněním ap.
Střešní tepelná izolace Linzmeier
Střešní stavebnicový systém
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.