Český (CZ)
Tvrdá pěna PU – tenká izolace s mnoha přednostmi
Materiál Izolační materiály PU se vyrábějí bez použití látek FCKW, HFCKW a vláken. Jsou velmi odolné proti chemickým látkám, které se vyskytují v běžném prostředí. Nezvětrávají, jsou odolné houbám, mikrobům,…
Polyuretanový odpad – cenná surovina
Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě Při výrobě izolačních systémů LINITHERM a při jejich montáži na staveništi vznikají odřezky tvrzeného pěnového PU. Tento odpad je příliš cenný…
Tvrzený pěnový PU – tepelně-izolační materiál s ideálními vlastnostmi
Klíčovým izolačním materiálem našich systémů a stavebních prvků je vysoce účinný tvrzený pěnový PU. Naše výrobky se proto vyznačují jedinečnými vlastnostmi:
Ochrana proti chladuNízké hodnoty součinitele tepelné vodivosti…
Udržitelné stavění - s prvky LINITHERM společnosti LINZMEIER
Environmentální prohlášení dle ČSN ISO 14025 je základem pro trvale udržitelné stavění a posouzení budov z hlediska ekologie. Od prosince 2009 vlastní společnost LINZMEIER certifikaci a zveřejňuje všechny ekologicky relevantní…
Značka environmentální kvality "pure life"
Pečeť "pure life" je zárukou, že naše polyuretanové tepelně-izolační materiály s tímto označením vyhovují obzvlášť přísným požadavkům na složení a uvolňování těkavých látek (jako je VOC nebo formaldehyd). Navíc se…
Tepelně-izolační materiály z PU lze bez problémů recyklovat
Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě Při výrobě izolačních systémů LINITHERM a při jejich montáži na staveništi vznikají odřezky tvrzeného pěnového PU. Tento odpad je příliš cenný…
Místo pouštního vedra:
Příjemný letní chládek také pod střechou – s izolačními systémy LINITHERM Takto si za horkých dnů zachováte chladnou hlavu Slunce ovlivňuje venkovní teplotu a přes plochy oken, zejména těch střešních,…
Vaše nemovitost zestárla, ale na nutnou modernizaci nemáte dost peněz?
Získejte peníze zdarma Díky dotacím financovaným z různých zdrojů: Spolkový stát: podpůrné programy banky KfW www.kfw.de Spolkové země: podpůrné programy zemských bank www.investitionsbank.info Města a obce: www.aktion-pro-eigenheim.de/haus/foerderung/kommunen/suche/ Energetické poradenství na…
Tabulka hodnot součinitele prostupu tepla U
V následující tabulce si můžete sami ověřit, že má LINITHERM vynikajícími tepelně-izolační parametry. Hodnoty součinitele prostupu tepla U závisí na tloušťce tepelné izolace a součiniteli tepelné vodivosti.