Český (CZ)

Tepelně-izolační materiály z PU lze bez problémů recyklovat

Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě
Při výrobě izolačních systémů LINITHERM a při jejich montáži na staveništi vznikají odřezky tvrzeného pěnového PU. Tento odpad je příliš cenný na to, aby se vyhodil.

V zásadě existují dvě možnosti pro využití odpadu z PU:

1. Materiálová recyklace – využití místo likvidace
Při nové dodávce izolačních systémů LINITHERM odebíráme zpět čistý odpad z tvrzeného pěnového PU, který je nutno balit do speciálních námi dodaných pytlů. Tyto zbytky se pak společně s brusným prachem a odřezky z výroby použijí při výrobě nových desek.

Z odpadu PU se odstraní fólie a netkaná textilie, rozdrtí se a slisuje do pelet. Ty se rozemelou, smíchají s pojivy a slisují (pomocí speciálních technologií) do nových a vysoce kvalitních desek LINIREC, které lze na stavbě použít pro různé účely.

2. Energetické využití – získání tepelné energie
Tepelně-izolační materiály z PU neobsahují látky zpomalující hoření jako HBCD a nejsou na rozdíl od polystyrénu nebezpečné.

PU vybouraný v rámci demolic, přestaveb a sanací lze jednoduše zlikvidovat jako domovní odpad. Ve spalovně se odpady z PU spalují bez emisí, přičemž se zpětně získává energie. Výhřevnost tvrdého pěnového PU je v průměru 27 MJ/kg a odpovídá přibližně výhřevnosti černého uhlí.

Materiálová recyklace a energetické využití jsou nejekologičtějšími metodami likvidace odpadního tvrzeného PU, klíčem pro zodpovědné zacházení s odpady a významným příspěvkem k ochraně přírodních zdrojů.

Pro případ, že by měla společnost pro likvidaci odpadu nebo spalovna odpadů nejasnosti týkající se klasifikace: odpadní kód polyuretanového tvrzeného pěnového odpadu ze stavebnictví (podle Evropského katalogu odpadů): AVV 170604.

Další informace naleznete v tomto PDF:
Entsorgung_von_Daemmstoffabfaellen_aus_PU-Hartschaum.pdf

Certificate resources saved 2016
Certificate resources saved 2016