Český (CZ)
PU-Dämmstoffe sind problemlos wiederverwertbar

Tepelně-izolační materiály z PU lze bez problémů recyklovat

Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě
Při výrobě izolačních systémů LINITHERM a při jejich montáži na staveništi vznikají odřezky tvrzeného pěnového PU. Tento odpad je příliš cenný na to, aby se vyhodil.

V zásadě existují dvě možnosti pro využití odpadu z PU:

1. Materiálová recyklace – využití místo likvidace
Při nové dodávce izolačních systémů LINITHERM odebíráme zpět čistý odpad z tvrzeného pěnového PU, který je nutno balit do speciálních námi dodaných pytlů. Tyto zbytky se pak společně s brusným prachem a odřezky z výroby použijí při výrobě nových desek.

Z odpadu PU se odstraní fólie a netkaná textilie, rozdrtí se a slisuje do pelet. Ty se rozemelou, smíchají s pojivy a slisují (pomocí speciálních technologií) do nových a vysoce kvalitních desek LINIREC, které lze na stavbě použít pro různé účely.

2. Energetické využití – získání tepelné energie
Tepelně-izolační materiály z PU neobsahují látky zpomalující hoření jako HBCD a nejsou na rozdíl od polystyrénu nebezpečné.

PU vybouraný v rámci demolic, přestaveb a sanací lze jednoduše zlikvidovat jako domovní odpad. Ve spalovně se odpady z PU spalují bez emisí, přičemž se zpětně získává energie. Výhřevnost tvrdého pěnového PU je v průměru 27 MJ/kg a odpovídá přibližně výhřevnosti černého uhlí.

Materiálová recyklace a energetické využití jsou nejekologičtějšími metodami likvidace odpadního tvrzeného PU, klíčem pro zodpovědné zacházení s odpady a významným příspěvkem k ochraně přírodních zdrojů.

Pro případ, že by měla společnost pro likvidaci odpadu nebo spalovna odpadů nejasnosti týkající se klasifikace: odpadní kód polyuretanového tvrzeného pěnového odpadu ze stavebnictví (podle Evropského katalogu odpadů): AVV 170604.

Další informace naleznete v tomto PDF:
Entsorgung_von_Daemmstoffabfaellen_aus_PU-Hartschaum.pdf

Certificate resources saved 2016
Certificate resources saved 2016
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.