Český (CZ)

Místo pouštního vedra:

Příjemný letní chládek také pod střechou – s izolačními systémy LINITHERM

Takto si za horkých dnů zachováte chladnou hlavu

Slunce ovlivňuje venkovní teplotu a přes plochy oken, zejména těch střešních, také teplotu uvnitř budov. Ochrana proti slunečnímu záření na vnější straně oken a balkonových dveří je proto jedním z nejúčinnějších opatření. Oba grafy jasně ukazují teplotní rozdíly. Bez ochrany proti slunečnímu záření se teplota v interiéru zvýší na více než 30 °C, s ochranou jen zhruba na 24 °C.

Navíc lze vnitřní teplotu výrazně ovlivnit intenzivním větráním během chladných nocí a v ranních hodinách. Stavební konstrukce se přitom ochlazují, aby mohly během dne opět absorbovat teplo.Fázový posun teplotního kmitu a materiál tepelné izolace

Je možná překvapivé, že z hlediska ochrany proti letnímu horku nehraje druh tepelně-izolačního materiálu skoro žádnou roli. Teplota v místnosti je při různých druzích tepelné izolace téměř stejná, jak je jasně patrné z následujících grafů.

Rovněž fázový posun teplotního kmitu je u všech tepelně-izolačních materiálů téměř shodný. Fázový posun teplotního kmitu je doba, která uplyne mezi výskytem maximální teploty na vnější straně stavební konstrukce a dosažením maximální teploty na její vnitřní straně.

Rozdíl ale spočívá v tloušťce izolace. A zde je tvrzený pěnový PU se svými minimálními tloušťkami skladeb a maximální izolační schopností zkrátka bez konkurence.Teplota vzduchu v místnosti během nejteplejšího dne jednoho letního týdne bez ochrany proti slunečnímu záření
Teplota vzduchu v místnosti během nejteplejšího dne jednoho letního týdne s ochranou proti slunečnímu záření
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.