Český (CZ)

Místo pouštního vedra:

Příjemný letní chládek také pod střechou – s izolačními systémy LINITHERM

Takto si za horkých dnů zachováte chladnou hlavu

Slunce ovlivňuje venkovní teplotu a přes plochy oken, zejména těch střešních, také teplotu uvnitř budov. Ochrana proti slunečnímu záření na vnější straně oken a balkonových dveří je proto jedním z nejúčinnějších opatření. Oba grafy jasně ukazují teplotní rozdíly. Bez ochrany proti slunečnímu záření se teplota v interiéru zvýší na více než 30 °C, s ochranou jen zhruba na 24 °C.

Navíc lze vnitřní teplotu výrazně ovlivnit intenzivním větráním během chladných nocí a v ranních hodinách. Stavební konstrukce se přitom ochlazují, aby mohly během dne opět absorbovat teplo.Fázový posun teplotního kmitu a materiál tepelné izolace

Je možná překvapivé, že z hlediska ochrany proti letnímu horku nehraje druh tepelně-izolačního materiálu skoro žádnou roli. Teplota v místnosti je při různých druzích tepelné izolace téměř stejná, jak je jasně patrné z následujících grafů.

Rovněž fázový posun teplotního kmitu je u všech tepelně-izolačních materiálů téměř shodný. Fázový posun teplotního kmitu je doba, která uplyne mezi výskytem maximální teploty na vnější straně stavební konstrukce a dosažením maximální teploty na její vnitřní straně.

Rozdíl ale spočívá v tloušťce izolace. A zde je tvrzený pěnový PU se svými minimálními tloušťkami skladeb a maximální izolační schopností zkrátka bez konkurence.Teplota vzduchu v místnosti během nejteplejšího dne jednoho letního týdne bez ochrany proti slunečnímu záření
Teplota vzduchu v místnosti během nejteplejšího dne jednoho letního týdne s ochranou proti slunečnímu záření