Český (CZ)

Tabulka hodnot součinitele prostupu tepla U

V následující tabulce si můžete sami ověřit, že má LINITHERM vynikajícími tepelně-izolační parametry. Hodnoty součinitele prostupu tepla U závisí na tloušťce tepelné izolace a součiniteli tepelné vodivosti.

Tabulka hodnot součinitele prostupu tepla U