Český (CZ)

Linzmeier

Tvrdá pěna PU – tenká izolace s mnoha přednostmi

Materiál
Izolační materiály PU se vyrábějí bez použití látek FCKW, HFCKW a vláken. Jsou velmi odolné proti chemickým látkám, které se vyskytují v běžném prostředí. Nezvětrávají, jsou odolné houbám, mikrobům, plísním a hnilobě, jsou bez zápachu a fyziologicky pozitivní.

Izolační vlastnosti
Tvrdá pěna PU vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí. Díky tomu naše izolační prvky ve stupních tepelné vodivosti [λD=0,022 až 0,028 W/(mK)] nabízení nejlepší izolační schopnosti, třebaže desky jsou velmi tenké. Oproti jiným běžným izolačním materiálům ušetří přibližně 40 procent tloušťky. To se opravdu projeví zvětšením obytného prostoru.

Požární ochrana
Tvrdá pěna PU se nabízí v požární třídě B2. Není náchylná k doutnání, v případě požáru se neroztéká a ani neskapává.

Tepelné vlastnosti a nasákavost vodou
Tvrdou pěnu PU lze použít v širokém rozsahu teplot. Krátkodobě odolá teplotě až +250 °C, např. horké živici. Trvalá tepelná odolnost je v rozsahu –30 °C a +90 °C. A navíc při vlivech extrémní teploty je materiál PU velmi stálý, pokud jde o rozměry a tvar. Izolační materiály z tvrdé pěny PU jsou převážně vyrobeny z pěnového materiálu s uzavřenou strukturou. Nasákavost vodou je maximálně 2 až 5 objemových procent.

Stavební biologie
Na základě výsledků výzkumu, který provedl institut Bio-Bauforschung, IBBF, Karl Heinz Sirtl, je tvrdá pěna PUR/PIR hodnocena jako stavebně-biologicky pozitivní a lze ji bez výhrad používat v biologické a ekologické výstavbě.

Životní prostředí a ekologie
Izolační prvky z tvrdé pěny PU přesvědčí v každém ekologickém ohledu. Při její výrobě se spotřebuje pouze zlomek nákladné energie, kterou za desetiletí uspoří. Na konci své životnosti, po více než 50 letech, lze z jednoho krychlového metru této pěny získat kalorickou hodnotu, která odpovídá asi 21 litrům topného oleje. Pěna je přirozeně šetrná k životnímu prostředí a nezůstávají po ní nežádoucí látky. Takže si oddechne i životní prostředí. Každý ušetřený litr topného oleje ušetří zemskou atmosféru před přibližně 3 kg oxidu uhličitého (CO2). A navíc: Výrobní odpad a čisté stavební odřezky jsou znovu zpracovávány do stavebních desek LINIREC a tak vraceny do oběhu látek.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.