Český (CZ)

Linzmeier

Udržitelné stavění - s prvky LINITHERM společnosti LINZMEIER

Environmentální prohlášení dle ČSN ISO 14025 je základem pro trvale udržitelné stavění a posouzení budov z hlediska ekologie.

Od prosince 2009 vlastní společnost LINZMEIER certifikaci a zveřejňuje všechny ekologicky relevantní údaje. Pro každý tok materiálu, počínaje těžbou surovin až po zpracování odpadu, byly dle systému stanoveného mezinárodními konvencemi nashromážděny potřebné informace včetně důsledků pro životní prostředí.