Český (CZ)

Linzmeier

Značka environmentální kvality "pure life"

pure-life - povšimněte si této značkyPečeť "pure life" je zárukou, že naše polyuretanové tepelně-izolační materiály s tímto označením vyhovují obzvlášť přísným požadavkům na složení a uvolňování těkavých látek (jako je VOC nebo formaldehyd). Navíc se při výrobě nepoužívají látky klasifikované jako karcinogenní, toxické pro reprodukci, teratogenní nebo mutagenní. Rovněž jsou vyloučena napěňovadla obsahující halogen jako HFC a látky zpomalující hoření, jako je HBCD nebo TCEP. Ftaláty jako změkčovadla se nesmí používat.

Lepší než jiné standardy kvality
Tepelně-izolační materiály se značkou "pure life" musí splňovat mnohem přísnější emisní limity než stanovují např. předpisy platné pro značky "Modrý anděl" nebo "natureplus" pro dřevovláknité tepelné izolace.

Emisní testování nezávislými ústavy
Předpoklady pro získání značky "pure life"a příslušné zkušební standardy vypracoval ústav "Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)", který také propůjčuje tuto značku.
V našich závodech se každoročně provádí kontroly nezávislými akreditovanými zkušebními a certifikačními orgány.

Von uns nachhaltig mit erneuerbaren Energien produziert
Pouze tepelně-izolační výrobky, které byly testovány na emise a pocházejí z monitorované výroby, jako je naše, smí být označeny pečetí "pure life".

Izolační materiály od společnosti LINZMEIER mají ještě další výhodu: Naše závody využívají při výrobě obnovitelné energetické zdroje, jako je solární či geotermální energie.

Co můžete udělat sami pro zdravé bydlení
Příjemné teploty a dobrý vnitřní vzduch jsou rozhodujícími faktory pro náš pocit pohody. Tepelně izolované stropy a stěny zaručují teplé povrchy a zabraňují tak nežádoucímu proudění vzduchu v místnostech. Použitá tepelná izolace nesmí do interiéru uvolňovat žádné zdraví škodlivé látky. Zdrojem škodlivin v obytných místnostech ale mohou být také otevřené krby, plynové sporáky, nábytek nebo koberce.
Rozhodněte se proto pro zařízení bytu a stavební materiály s nízkým obsahem emisí – a u tepelné izolace se ujistěte, že je opatřena značkou "pure life".
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.