Český (CZ)

LINIT Paneele - Innovativ bauen und revolutionär dämmen mit Vakuum

Protipožární panely LINIT

Ochranný štít, když hoří

Pro výškové a komerční budovy, shromaždiště, nemocnice a školy platí zvýšené požadavky na protipožární ochranu, které jsou odvozeny ze stavebního řádu příslušné země a případně existujících konceptů protipožární ochrany. Hlavními složkami protipožárních panelů LINIT jsou nehořlavé materiály. Rozhodující je však vždy kompletní systém s rámem a situace při zabudování. Proto se musí v případě potřeby provést nezbytné protipožární zkoušky také v kombinaci s plánovaným rámovým systémem. Klasifikaci jenom pro panel není přísně vzato proveditelná.

Krycí vrstvy či funkční vrstvy pro jakýkoli vzhled vnitřního prostoru a jakýkoli požadavek

Pro vnější krycí vrstvu se používají desky ze skla, hliníku nebo glasalu. Za nimi se nachází protipožární deska z silikátu (např. Promatect).


Izolační jádro:

Velmi účinná tepelná izolace a ochrana před horkem (DIN 4108)
Izolační jádro se skládá z desky z minerálních vláken λ = 0,035 W/(mK). Kromě požární ochrany jsou samozřejmě splněny také požadavky na ochranu proti teplu a hluku, takže s jedním panelem lze bez dalších opatření splnit všechny stavebně fyzikální požadavky.

Protipožární testy - Testy od příslušných úřadů
Protipožární panely LINIT W90 byly testovány úřadem "Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig" (Úřad pro kontrolu materiálů ve stavebnictví, Braunschweig) podle normy DIN 4102 část 3: W30: abP Nr. 3565/2630-MPA BS - Požadováno rozšíření.

Zkoušky pro další varianty nebo vyšší požadavky mohou být případně provedeny v kooperaci s poskytovatelem systému nebo investorem.

Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.