Český (CZ)
LINIT Verbundelemente Randausbildung

Tvorba obrub spojovacích prvků LINIT

Optimální tvorba obrub pro každý upevňovací systém

Tvorba individuálních hran na panelech LINIT umožňuje snadnou a rychlou montáž.

Tvorba obrub pomocí fólie

Cenově výhodná varianta pro obroubení prostoru je jeho opláštění do PP fólie s napařeným hliníkem. Toto řešení je však náchylné mechanickému poškození v důsledku neodborné manipulace na staveništi. Pokud dojde k poškození fólie, je nutné provést opravu, aby byla zajištěna parotěsná izolace uzavřeného prostoru.

Upozornění: Samolepicí hliníkové fólie nejsou vhodné, protože v daném prostoru zhoršují tepelnou izolaci. Na to je třeba pamatovat zvláště při nevýhodných rozměrech panelů (když je objem v poměru k ploše panelu příliš velký).


Tvorba obruby s uzavírací hmotou

Vždy je spolehlivější vytvořit obrubu pomocí uzavírací hmoty. Dvousložková silikonová uzavírací hmota zaručuje hermetické utěsnění. Tento osvědčený materiál se v oboru izolačních skel používá mnoho let.

Výhody: nízké riziko poškození, snadná manipulace na staveništi, trvanlivost, absolutní parotěsnost atd.
Nízké vícenáklady na tento druh obrubových spojů se amortizují rychle, protože se jedná o velmi dobré technické a stavebně-fyzikální řešení.


Randausbildung Z-Kantung

Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.