Český (CZ)
LINIT Paneele - dünn und dämmstark

PU – tenká a účinná izolace

Tvrdá polyuretanová pěna pro tenkou konstrukci s maximálními izolačními parametry

Všude, kde by teplo a chlad mohly z vnějšího prostředí pronikat do interiérů, pomáhá izolace s materiálem PU zútulnit prostředí a snižovat náklady na energie. Díky nízké tepelné vodivosti materiálu PU zůstává konstrukce tenká, takže většina užitné plochy je zachována. Vytápěcí a chladicí systémy mohou být dimenzovány na nižší hodnoty, protože v zimě je třeba méně vytápět a v létě není téměř nutné chladit. Materiál PU je odolný tlaku, trvale tepelně odolný, necitlivý na vlhkost, tvarově a rozměrově stabilní, nepodléhá stárnutí a netrouchniví. Izolační desky jsou lehké a lze je zpracovávat běžným nářadím a stroji k obrábění dřeva. Z hlediska stavebně biologického je PU pozitivní.

Další výhody a oblasti použití námi vyráběného materiálu PU naleznete v horní liště menu v části Výhody PU.

Krycí vrstvy:
Parapety a fasády, výplně dveří a vrat, zimní zahrady, chladicí, ventilační a sušící systémy, kryty na roletovou skříň, kontejnerové stavby

Krycí vrstvy či funkční vrstvy pro jakýkoli vzhled vnitřního prostoru a jakýkoli požadavek

Spojovací prvky LINIT s izolačním jádrem PU lze objednat volitelně s krycí vrstvou z hliníku, oceli, skla, dřeva, plastu, vrstveného materiálu, pelicoloru a vláknocementu.


Izolační jádro:

Vysoké izolační parametry při nízké stavební hloubce
Tvrdá polyuretanová pěna (PU) nabízí díky nízké tepelné vodivosti (λD = 0,022 - 0,028 W/mK) vynikající izolační schopnosti. Pěna PU je tepelně i tlakově odolná a tvarově stálá. Polyuretan lze kombinovat s jakýmkoli jiným izolačním materiálem.

LINITHERM PAL

Izolační jádro Tvrdá pena PU dle ČSN EN 13165, třída E dle ČSN EN 13501-1, po obou stranách hliníková fólie
Spoje hran Tlouštka 20 - 40 mm: kolem dokola natupo oríznuté,
Tlouštka 50 - 100 mm: kolem dokola natupo oríznutá nebo se stupnovitou drážkou,
Tlouštka 120 - 240 mm: kolem dokola stupnovitou drážkou
Krycí rozmer 1200 × 600 mm (= jmenovitý rozmer) (krycí rozmer se stupnovitou drážkou o 2 cm menší)
λD ČSN EN 13165 0,022 W/(mK)
Tlouštka mm U-hodnota1) W/(m²K)
20 0,90
30 0,64
40 0,50
50 0,40
60 0,34
70 0,30
80 0,26
100 0,21
120 0,18
140 0,15
160 0,13
180* 0,12
200* 0,11
220* 0,10
240* 0,09
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.


LINITHERM PGV

Izolační jádro Tvrdá pena PU dle ČSN EN 13165, třída E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Spoje hran tloušťka 20 - 40 mm: kolem dokola natupo oříznutá,
tloušťka 50 - 100 mm: kolem dokola natupo oříznutá nebo se stupňovitou drážkou,
tloušťka 120 - 200 mm: kolem dokola stupňovitou drážkou
Krycí rozmer 1200 × 600 mm (= jmenovitý rozmer) (krycí rozmer se stupnovitou drážkou o 2 cm menší)
λD ČSN EN 13165: 0,025/0,026/0,028 W/(mK)
Tlouštka mm λD W/(mK) U-hodnota1) W/(m²K)
20 0,028 1,17
30 0,028 0,83
40 0,028 0,64
50 0,028 0,52
60 0,028 0,44
80 0,026 0,31
100 0,026 0,25
120 0,025 0,20
140 0,025 0,17
160 0,025 0,15
180* 0,025 0,14
200* 0,025 0,12
Další tloušťky na vyžádání. / Dodávají se pouze celá balení.
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
1 Při stanovení součinitele prostupu tepla U bylo uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti dle DIN 4108-4 a s odporem při přestupu tepla Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Specifické podmínky tepelné výměny konkrétního objektu, např. dle ČSN EN ISO 6946, nejsou zohledněny.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.