Český (CZ)

Verarbeitungs- und Einbauhinweise für LINIT Verbundelemente

Pokyny ke zpracování a instalaci spojovacích prvků LINIT

Obecné pokyny k manipulaci během stavby

Pokyny ke zpracování

Po dodání panelů LINIT na staveniště zkontrolujte panely, zda nejsou poškozeny, jak je popsáno níže.
Vadné nebo poškozené prvky nesmíte instalovat a musíte okamžitě reklamovat.
Panely LINIT musejí být až do zpracování skladovány ve vodorovné poloze a na rovné ploše.
Povrchy i hrany panelů je nutné chránit proti poškození a znečištění, zvláště pokud se jedná o nabarvené povrchy nebo PVC povrchy.
Montáž velkoformátových panelů a panelů vyztužených vlákny není zásadně možné provádět pomocí přísavek. Především v případech, kdy jsou použity těžké vnitřní krycí vrstvy, je nutné tuto okolnost konzultovat s výrobcem.
Při odebírání panelů ze stohu nesmíte panely vytahovat, aby případné nečistoty mezi uloženými panely nemohly poškodit jejich povrch.
Pokud prvky mají ochrannou fólii, můžete ji během zpracování ponechat na prvcích.
Panely LINIT lze přiříznout na svislých nebo vodorovných řezacích zařízeních. Nářadí musí být opatřeno břity z tvrdokovu. Informace o pilových listech a rychlostech řezání si vyžádejte u výrobce.
V zájmu ochrany povrchu před poškrábáním, když panely přiřezáváte, doporučujeme použít plstěnou podložku.
Upozornění: Pokud krycí vrstvy jsou z ocelového plechu, vláknocementu, ESG apod., nepoužívejte výše uvedenou metodu zpracování. Takové materiály je nutné zpracovat jinak.
Během skladování a zpracování musíte prvky chránit před znečištěním a mechanickým poškozením.


Pokyny k montáži

Panely LINIT musejí být vždy instalovány do rámové konstrukce. Proto musí být v rámové konstrukci dostatečná vůle pro roztažnost materiálu, aby se panely LINIT mohly volně rozpínat dle uvedených koeficientů roztažnosti. Z tohoto důvodu, pokud jsou panely LINIT zaskleny, musí to být provedeno podle platných pravidel tohoto odvětví.
Umístění distančních vložek musí být provedeno tak, aby obě krycí vrstvy plně doléhaly na distanční vložky.
Kromě toho platí technická směrnice č. 3 vydaná sdružením Beratungsstelle des Glaserhandwerks (Poradenství pro zpracovatele skla).
Vnější přítlačné a krycí lišty musejí být okamžitě po montáži panelů LINIT zamontovány do rámové konstrukce.
Při suchém zasklení je zvláště nutné dbát na dostatečné odvodnění drážky pro sklo.
Kolem hrany nesmí pronikat vlhkost. Dodatečnou ochranu zajistíte zalepením hran vhodnou lepicí páskou nebo jiným utěsněním hran.
Při montáži panelů LINIT je nutné dbát na to, abyste fóliové opláštění na hranách i na samotném povrchu panelů LINIT nepoškodili.
Pokud byste montáž chtěli provádět jinak, rozhodně musíte způsob montáže dohodnout s výrobcem panelů LINIT.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.