Český (CZ)

LINZMEIER. Naše hlavní zásady

Tyto hlavní zásady vyjadřují naši podnikatelskou kulturu a stanovují základní pravidla pro jednání a práci zaměstnanců firemní skupiny Linzmeier.
Těmito hlavními zásadami chceme podpořit atmosféru důvěry ve společnosti.
Zaměstnanci a vedoucí pracovníci jsou motivováni a nabádáni k převzetí osobní zodpovědnosti a podpoře týmové spolupráce.
Tyto hlavní zásady napomáhají zaměstnancům a vedoucím pracovníkům při jejich orientaci a jasně definují požadavky, které jsou na ně kladeny.
Zároveň tyto hlavní zásady ukazují našim obchodním partnerům, ať už zákazníkům nebo dodavatelům, které hodnoty a cíle jsou pro nás jako společnost Linzmeier rozhodující a závazné.

I. Náš úkol

1. Náš úkol LINZMEIER patří k předním dodavatelům stavebních výrobků v oblasti tepelných izolací a energeticky úsporných konstrukcí.

 • Jsme středně velký rodinný podnik s řemeslnou tradicí, vedený majiteli.
 • Nabízíme stavebníkům vysoce kvalitní izolační systémy pro zateplení střešních, stěnových, stropních a podlahových konstrukcí, stavební prvky pro fasády, široký sortiment stavebních hmot i příslušenství a řešení pro alternativní zdroje energie.


II. Zákazníci a dodavatelé

2. Zákazníci a dodavatelé LINZMEIER je spolehlivým partnerem pro své zákazníky a dodavatele.

 • Chceme, aby naše výrobky a služby díky své vysoké kvalitě, vynikajícímu servisnímu zabezpečení a exaktnímu dodržení všech dodacích termínů maximálně uspokojily naše zákazníky.
 • S našimi dodavateli spolupracujeme partnerským způsobem a očekáváme, že nám jejich zboží bude dodáno včas, ve velmi dobré kvalitě a za co nejvýhodnějších rámcových podmínek.


III. Zaměstnanci

3. Zaměstnanci Spokojení zaměstnanci jsou zárukou úspěchu společnosti LINZMEIER.

 • Zaměstnanci se mohou na společnost kdykoliv obrátit.
 • Plochá firemní hierarchie a krátký proces rozhodování zvyšuje akceschopnost naší společnosti a vede k rychlým rozhodnutím.
 • Naši zaměstnanci se vyznačují nadprůměrnou angažovaností, samostatností a vlastní iniciativou, smyslem pro realitu a způsobem myšlení, které je v souladu se zájmy podniku.
 • Všem zaměstnancům nabízíme jisté pracovní místo s nejrůznějšími možnostmi osobního rozvoje a odborného doškolování.
 • Pro zajištění trvalého přísunu kvalitních zaměstnanců zajišťujeme odborné vzdělávání mladých lidí, jež po vyučení začleňujeme do podniku.
 • Vedoucí pracovníci přispívají svým příkladným chováním k osobnímu růstu každého zaměstnance a podporují vzájemnou cílenou spolupráci jako předpoklad firemního úspěchu.
 • Základem této spolupráce je vzájemný respekt mezi všemi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.


IV. Produkty

4. Produkty LINZMEIER nabízí inovativní produkty, systémy a řešení.

 • Neustálé zdokonalování našich výrobků, systémových řešení, technologií, procesů a servisního zabezpečení ve všech oblastech je zárukou úspěšného rozvoje společnosti.
 • Flexibilita a kreativní přístup našeho týmu přispívá k zkvalitňování a rozšiřování naší nabídky.
 • Poradenství prováděné našimi kvalifikovanými specialisty zaručuje správné použití a dlouhou životnost našich produktů a řešení, k užitku a spokojenosti našich zákazníků.
 • Moderní a energeticky úsporné výrobní zařízení spolu s ekologickým, racionálním a zodpovědným způsobem hospodaření se všemi zdroji je zárukou vysoké kvality našich výrobků. Systémy managementu zajišťují spolehlivé a bezpečné pracovní postupy a procesy.


V. Vize

5. Vize LINZMEIER – naše cíle a vize

 • Naším trvalým cílem pro zabezpečení budoucí úspěšnosti podniku je pracovat a jednat vždy se zřetelem na jeho ziskovost.
 • Naší snahou je pěstovat dlouhodobé, stabilní a partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli.
 • Naši zaměstnanci se vyznačují vynikající odbornou kvalifikací a vysokou úrovní sociálních kompetencí. Jsou motivovaní, angažovaní a mají smysl pro týmovou práci.
 • Vyvíjíme inovativní, progresivní a trvale udržitelné výrobky, řešení a systémy.
 • Naším konáním a našimi produkty přebíráme odpovědnost za životní prostředí a společnost, ve které žijeme.


Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.