Český (CZ)

LINZMEIER. Naše hlavní zásady

Tyto hlavní zásady vyjadřují naši podnikatelskou kulturu a stanovují základní pravidla pro jednání a práci zaměstnanců firemní skupiny Linzmeier.
Těmito hlavními zásadami chceme podpořit atmosféru důvěry ve společnosti.
Zaměstnanci a vedoucí pracovníci jsou motivováni a nabádáni k převzetí osobní zodpovědnosti a podpoře týmové spolupráce.
Tyto hlavní zásady napomáhají zaměstnancům a vedoucím pracovníkům při jejich orientaci a jasně definují požadavky, které jsou na ně kladeny.
Zároveň tyto hlavní zásady ukazují našim obchodním partnerům, ať už zákazníkům nebo dodavatelům, které hodnoty a cíle jsou pro nás jako společnost Linzmeier rozhodující a závazné.

I. Náš úkol

1. Náš úkol LINZMEIER patří k předním dodavatelům stavebních výrobků v oblasti tepelných izolací a energeticky úsporných konstrukcí.

 • Jsme středně velký rodinný podnik s řemeslnou tradicí, vedený majiteli.
 • Nabízíme stavebníkům vysoce kvalitní izolační systémy pro zateplení střešních, stěnových, stropních a podlahových konstrukcí, stavební prvky pro fasády, široký sortiment stavebních hmot i příslušenství a řešení pro alternativní zdroje energie.


II. Zákazníci a dodavatelé

2. Zákazníci a dodavatelé LINZMEIER je spolehlivým partnerem pro své zákazníky a dodavatele.

 • Chceme, aby naše výrobky a služby díky své vysoké kvalitě, vynikajícímu servisnímu zabezpečení a exaktnímu dodržení všech dodacích termínů maximálně uspokojily naše zákazníky.
 • S našimi dodavateli spolupracujeme partnerským způsobem a očekáváme, že nám jejich zboží bude dodáno včas, ve velmi dobré kvalitě a za co nejvýhodnějších rámcových podmínek.


III. Zaměstnanci

3. Zaměstnanci Spokojení zaměstnanci jsou zárukou úspěchu společnosti LINZMEIER.

 • Zaměstnanci se mohou na společnost kdykoliv obrátit.
 • Plochá firemní hierarchie a krátký proces rozhodování zvyšuje akceschopnost naší společnosti a vede k rychlým rozhodnutím.
 • Naši zaměstnanci se vyznačují nadprůměrnou angažovaností, samostatností a vlastní iniciativou, smyslem pro realitu a způsobem myšlení, které je v souladu se zájmy podniku.
 • Všem zaměstnancům nabízíme jisté pracovní místo s nejrůznějšími možnostmi osobního rozvoje a odborného doškolování.
 • Pro zajištění trvalého přísunu kvalitních zaměstnanců zajišťujeme odborné vzdělávání mladých lidí, jež po vyučení začleňujeme do podniku.
 • Vedoucí pracovníci přispívají svým příkladným chováním k osobnímu růstu každého zaměstnance a podporují vzájemnou cílenou spolupráci jako předpoklad firemního úspěchu.
 • Základem této spolupráce je vzájemný respekt mezi všemi zaměstnanci a vedoucími pracovníky.


IV. Produkty

4. Produkty LINZMEIER nabízí inovativní produkty, systémy a řešení.

 • Neustálé zdokonalování našich výrobků, systémových řešení, technologií, procesů a servisního zabezpečení ve všech oblastech je zárukou úspěšného rozvoje společnosti.
 • Flexibilita a kreativní přístup našeho týmu přispívá k zkvalitňování a rozšiřování naší nabídky.
 • Poradenství prováděné našimi kvalifikovanými specialisty zaručuje správné použití a dlouhou životnost našich produktů a řešení, k užitku a spokojenosti našich zákazníků.
 • Moderní a energeticky úsporné výrobní zařízení spolu s ekologickým, racionálním a zodpovědným způsobem hospodaření se všemi zdroji je zárukou vysoké kvality našich výrobků. Systémy managementu zajišťují spolehlivé a bezpečné pracovní postupy a procesy.


V. Vize

5. Vize LINZMEIER – naše cíle a vize

 • Naším trvalým cílem pro zabezpečení budoucí úspěšnosti podniku je pracovat a jednat vždy se zřetelem na jeho ziskovost.
 • Naší snahou je pěstovat dlouhodobé, stabilní a partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli.
 • Naši zaměstnanci se vyznačují vynikající odbornou kvalifikací a vysokou úrovní sociálních kompetencí. Jsou motivovaní, angažovaní a mají smysl pro týmovou práci.
 • Vyvíjíme inovativní, progresivní a trvale udržitelné výrobky, řešení a systémy.
 • Naším konáním a našimi produkty přebíráme odpovědnost za životní prostředí a společnost, ve které žijeme.