Český (CZ)

Vaše nemovitost zestárla, ale na nutnou modernizaci nemáte dost peněz?

Získejte peníze zdarma

Díky dotacím financovaným z různých zdrojů:

Spolkový stát: podpůrné programy banky KfW www.kfw.de
Spolkové země: podpůrné programy zemských bank www.investitionsbank.info
Města a obce: www.aktion-pro-eigenheim.de/haus/foerderung/kommunen/suche/
Energetické poradenství na místě: www.bafa.de/bafa/de/energie/energiesparberatung/index.html
Portál k tématu úspory energie: www.die-stromsparinitiative.de
Lepší tepelná izolace, nižší náklady a peníze od státu!

Příklad výpočtu: Ukážeme Vám na konkrétním objektu, jak můžete díky lepší tepelné izolaci ušetřit a navíc prospět životnímu prostředí.

Každý, kdo izoluje, musí zohlednit platné tepelné normy. Tyto zákonné předpisy udávají závazné standardy pro sanaci každé stavební konstrukce. Především je nutno zajistit tepelnou ochranu.

Pokud se provádí nová střešní krytina, musí se střecha zateplit. Pro šikmou střechu požadují německé normové předpisy hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,24 W/(m²K), pro plochou střechu 0,20 W/(m²K). K dosažení těchto hodnot je obvykle nutné zabudovat tepelnou izolaci.
V případě provádění nové střešní krytiny je nejvhodnější řešení tepelná izolace na krokvích. Dosáhne se tím maximálního tepelně-izolačního efektu, jelikož zateplení pokrývá celou plochu střechy bez přerušení.

Nejdříve projekt, pak modernizace se specialistou!

Chcete-li získat finanční prostředky od státu, musíte se obrátit na energetické specialisty ze seznamu odborníků pro státní dotační programy (www.energie-effizienz-experten.de).

Tento odborník vypracovává projekt modernizace a také vyplňuje podklady pro žádost o grant. I tato podpora patří k položkám, na které lze získat dotaci.

Jakmile jsou známy všechny technické podrobnosti, je nutno – ještě před započetím prací – předložit tuto žádost bance KfW. Všechny podklady naleznete na www.kfw.de pod číslem programu 430.

Příklad výpočtu pro konkrétní objekt

Výpočet hospodárnosti (níže) srovnává následující řešení
  • tepelná izolace z minerální vlny a tepelná izolace LINITHERM dle požadavků německé Vyhlášky o energetické náročnosti budov (EnEV)
  • a tepelná izolace LINITHERM dle podmínek německé záruční a rozvojové banky KfW pro poskytnutí dotací.
Jde o rodinný dům z roku 1945 v německém městě Winterstettenstadt. U střechy (střešní plocha 244,95 m², izolovaná plocha 182,32 m²) byla provedena nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PAL Polymer 160 mm. Stavebník se tedy rozhodl pro lepší tepelnou izolaci, která je pro něj ekonomicky výhodnější.

Prováděcí doba včetně montáže a demontáže lešení činila pouze 8 dní, jelikož pokládka desek LINITHERM je rychlá a snadná.

Co znamená lépe tepelně izolovat

Kdo chce obdržet dotace od záruční a rozvojové banky KfW, musí sanací ploché nebo šikmé střechy dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla U ˂ 0,14 W/(m²K). Pro splnění těchto přísných podmínek pro tepelně-izolační parametry je nutná určitá tloušťka tepelné izolace, která se řídí druhem izolačního materiálu. Např. u izolace z minerálních vláken potřebujete oproti izolaci LINITHERM zhruba dvojnásobnou tloušťku.
Jelikož je LINITHERM také mnohem lehčí, není zpravidla nutné provádět zvyšování krokví. To snižuje Vaše náklady na sanaci střechy. Izolace LINITHERM Vám tedy skýtá mnohé výhody. Jak to konkrétně vypadá – to Vám ukážeme na příkladě tohoto rodinného domu.

Ten, kdo provede lepší tepelnou izolaci, než předepisuje norma, obdrží po podání žádosti u záruční a rozvojové banky KfW dotaci (č. programu 430), kterou není nutno splácet. Tento příspěvek činí 10 procent z investičních nákladů; jeho maximální výše je 5.000 Eur na jednu bytovou jednotku

Před sanací střechy
Fólie LINITHERM L+D pro vzduchotěsnou a větrotěsnou tepelnou izolaci: K produktu
LINITHERM Nadkrokevní izolace LINITHERM vytváří těsnou a souvislou izolační vrstvu bez tepelných mostů.
Po sanaci střechy


Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.