Český (CZ)

Stavební systémy LITEC

LITEC – individuální stavebnicové prvky s integrovanou tepelnou izolací pro konstrukci stěn, střech a vikýřů

S prefabrikovanými prvky LITEC lze realizovat individuální novostavby, přístavby, přestavby i modernizace za velmi krátkou dobu.



Stěnový stavebnicový systém WBS lze kombinovat se všemi ostatními stavebními materiály. Je ideálním řešením při modernizaci a rozšiřování stávajících průmyslových a komerčních staveb.

Střešní stavebnicový systém DBS lze kombinovat se všemi ostatními stavebními materiály. Je ideálním řešením při modernizaci a rozšiřování stávajících průmyslových a komerčních staveb.

Sanace vikýřů u stávajících staveb je často velkým problémem. Se speciálními sanačními deskami systému LITEC GS jsme vyvinuli řešení, které právě při modernizaci stávajících budov vyhoví náročným požadavkům na energetickou účinnost.

Užitím sendvičových prvků nedochází v oblasti nakloněného rámu okna ke vzniku tepelných mostů – při zachování tenké skladby konstrukcí.

Nakloněním střešního okna se dosáhne lepšího osvětlení a větrání místností pod plochými střechami resp. pod šikmými střechami s mírným sklonem. LITEC DAR splňuje přísné požadavky na energetickou účinnost u novostaveb i modernizací.

Izolační rámy z materiálu LINIREC jsou vhodné jak pro novostavby včetně pasivních domů, tak i pro modernizace stávajících budov – pro střešní skladby s nadkrokevní, mezikrokevní i podkrokevní tepelnou izolací.

Optimálního prosvětlení místností pod plochou střechou lze dosáhnout zabudováním střešních oken resp. světlíků. Světlíkový rám LITEC má vysokou mechanickou odolnost, a jeho zabudování je díky maximální míře prefabrikace velmi rychlé.

Kompletizované střešní dílce pro novostavby i sanace dodávané přímo na stavbu jsou zárukou rychlé a levné montáže.

Energetická solární střecha LITEC v sobě slučuje všechny funkce kvalitní střechy. Není nutná žádná podkladní konstrukce ani střešní krytina jako např. tašky.

Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.