Český (CZ)

Linzmeier

Je snadné jednat ekologicky –
s tepelnou izolací chránící klima i životní prostředí

Odborně provedené zateplení šetří drahou energii na vytápění. Snižují se tak emise CO2, jež jsou považovány za příčinu globálního oteplování. Ale kolik škodlivých emisí se díky zateplení přesně ušetří?

Zateplení šetří cenné energetické zdroje
Vytápění budov patří v soukromém sektoru k oblastem s nejvyšší spotřebou energie. Jednou z nejefektivnějších cest k udržitelným úsporám energie na vytápění je odborně provedené zateplení budov. Každá nespotřebovaná energie šetří dostupné energetické zdroje a zároveň snižuje negativní dopad výroby energie na životní prostředí.

Menší potřeba energie na vytápění šetří životní prostředí
Menší potřeba energie na vytápění, menší ekologická zátěž: Střecha bez tepelné izolace způsobuje na metr čtvereční střešní plochy 26,1 kg emisí CO2, střecha zateplená systémem LINITHERM pouze 3 kg (!). Nezateplené střechy jsou proto doslova "požíračem energie".

Tak velký je přínos zateplení pro klima
Od roku 1980 se například zateplením fasád ušetřilo 93 miliard litrů topného oleje a tím 279 tun emisí CO2 poškozujících životní prostředí (dle Vědeckého ústavu pro tepelnou ochranu FIW v Mnichově).

Zateplení se z ekologického hlediska amortizuje zpravidla za necelé 3 roky.
Investiční náklady na zateplení se amortizují úsporami nákladů na vytápění. To lze přesně vypočítat pro každou budovu. Ten, kdo zatepluje, má tedy více finančních prostředků a čisté ekologické svědomí.

Z ekologického hlediska se investiční náklady amortizují během 3 let, pokud se uvažuje s náklady na výrobu, transport, zpracování a recyklaci, které nevznikají během doby užívání.Pro tvrzený pěnový PU je k dispozici Environmentální prohlášení o výrobku. Environmentální prohlášení dle ISO 14025 je základem pro trvale udržitelnou výstavbu a posuzování budov z hlediska ekologie.


Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.